Λατινικές φράσεις που χρησιμοποιούμε ακόμη!

Τα Λατινικά είναι για πολλούς μια «νεκρή» γλώσσα, όμως αποτελούν την απαρχή για πολλές γλώσσες τις οποίες μιλάμε στη σύγχρονη εποχή. Όσοι π...

Μετέωρα: Η κίνηση των αστεριών πάνω από τους ιερούς βράχους

Ο δημιουργός του βίντεο Αλέξανδρος Μαραγκός μας διχνει την κίνηση της γης και των αστεριών πάνω από τους ιερούς βράχους των μοναστηριών τω...